Beyaz Gürültü (White Noise) Bebeğimi Olumsuz Etkiler Mi?

Aksine, uygun ses seviyesinde ayarlanmış doğru tip beyaz gürültü sesi (white noise) anne karnındaki sesi taklit ederek bebeğinizin gelişimine ve uyku kalitesine pozitif katkı sağlar. Bu olumlu etki psikoloji bilimi tarafından da kabul edilmiştir. Amerikalı Pediatrist Dr. Harvey Karp beyaz gürültünün bebekler için doğal akustik bir ortam olduğunu ifade eder, yani “shushing”’den (Şşş sesi)  farklı değildir.

Beyaz gürültü (beyaz ses) sesinin uyku üzerindeki pozitif etkisini kanıtlayan birçok çalışma yapılmıştır. Bebekler anne karnında uğultu şeklinde yüksek sesler duyarlar. Bu aslında anne rahmindeki kan akış sesidir. Bebeğiniz bu sesler ile birlikte sizin ve aile bireylerinin seslerini ve TV veya radyo seslerini de duyar. Bebekler anne karnında sessiz bir ortamda değildirler ve yenidoğan bebeklerin de bu sebeple sessizliğe ihtiyaçları yoktur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, beyaz gürültü sesinin doğru bir ses olup olmadığıdır! Doğru tip sesten kasıt; teknik anlamda bütün ses frekanslarının eşit şekilde dağılmış olmasıdır. Bu ses bebeğe rahatsızlık vermez. Birçok yapay beyaz gürültü ya da fön makinası gibi seslerde belirli frekanslar yoğunluktadır ve bu şekilde uzun süreli kullanımlarda bebeğe rahatsızlık verdiği belirtilmektedir.

Bu genelde gözden kaçan bir detaydır. İnternetten bulunan herhangi bir beyaz gürültü sesi bilinçsizce ayarlanan ses seviyesiyle uzun periyodlarda bebeğe dinletilir. Internet üzerinde arama yaptığınızda pek çok beyaz gürültü videosuyla karşılaşabilirsiniz. Ya da beyaz ses makinesi olarak satılan birtakım ürünler de bulabilirsiniz. Ancak bulduğunuz her beyaz gürültü sesi doğru tip olmayabilir!

Bulduğunuz ses;

1- Yeterince güvenli ses seviyesinde mi?

Yapılan çalışmalar işitme sağlığı için beyaz gürültü ses seviyesinin 85 desibeli geçmemesi gerektiğini ortaya koymuştur. Beyaz gürültü cihazlarında veya internet üzerinden kullanılan seslerde bu maksimum ses seviyesini geçmemeye çalışmak önemlidir. Ne yazık ki birçok cihazın maksimum ses seviyesini aştığı tespit edilmiştir. Bebeğiniz için ürün seçerken bu noktaya da dikkat etmelisiniz.

Gürültü ortamlarda veya bebeğin yüksek sesle ağladığı durumlarda sesin seviyesi yükseltilebilir; ancak uykuya geçişte veya uyku esnasında ses seviyesinin duş sesi seviyesine düşürülmesi (ortalama 65-70 desibel) Dr. Harvey Karp tarafından önerilmektedir.

2- Bebeğin gelişimine uygun olarak uzmanlar tarafından ayarlanmış mı?

Gerçek beyaz gürültü yalnızca elektronik olarak oluşturulabilir ve TV veya radyo statiğine benzer bir ses çıkarır. (TV veya radyo kanalı çekmediğinde oluşan cızırtılı ses) Yağmur sesi, okyanus sesi gibi sesler gerçek beyaz gürültü sesinden farklıdır ve beyaz gürültünün farklı türleri olarak adlandırılır.

Doğru tip beyaz gürültü sesinden kastettiğimiz, gerçek beyaz gürültü sesine en yakın ve teknik anlamda tüm ses frekanslarının eşit şekilde dağılım gösterdiği sestir. Beyaz gürültü diye adlandırılan bir seste tüm ses frekansları eşit şekilde dağılım göstermiyorsa ve belli bir frekans yoğunluktaysa bu ses uzun vadede bebeği yorar ve rahatsız eder.

3 – Kullandığınız ürünün kalite ve güvenlik sertifikaları var mı?

Ses cihazını çoğu zaman bebeğinizin yakınına koyduğunuz için radyasyon yaymaması, elektrikle çalışıp çalışmadığı gibi konular dikkate alınmalıdır. Eğer beyaz gürültü sesi çıkaran bir cihaz kullanıyorsanız yeni doğan bebeklerin kullanımına uygun olup olmadığını ve kalite – güvenlik sertifikalarını mutlaka sorgulayın.

Saç kurutma makinası, elektrik süpürgesi, telefonu uçak modunda kullanmak gibi bir çok yöntem zahmetli olduğu kadar bebeğinizin güvenliği için öngörülemeyecek riskler de taşıyabilmektedir. Cep telefonları her ne kadar uçak modunda kullanılıyor olsa da manyetik alan yaratabilmektedir.